Український фольклор

Український фольклор

ISBN:978-966-580-310-2

Автор:Руснак І.Є.

Видавництво:Київ: Академія

Рік видання:2012

Сторінок:304

Ціна:110.00 грн.
Людина пізнавала світ і символіку своїх вражень та досвіду втілювала у ритмічних рухах, словесних формулах, магічних дійствах. Із збагаченням знань, розвитком індивідуальних можливостей її емоції, відчуття, думки виражались у ритмічному слові, пісні, танці, інсценізаціях. Із часом усі ці види пізнавально-виражальної практики уяскравлювалися, урізноманітнювалися, набували специфічних етнонаціональних ознак, витворюючи дивовижні духовно-естетичні системи, які називають народною творчістю, фольклором. Унікальним явищем у цьому просторі є український фольклор, особливості, історію розвитку, родо-жанрову структуру, тематичну палітру якого розкрито у пропонованому навчальному посібнику. Виклад матеріалу супроводжується зразками аналізу фольклорних творів («Нотатки на полях хрестоматії»). Інформаційність видання збагачують додаткові матеріали. Адресований навчальний посібник передусім студентам філологічних спеціальностей. Прислужиться історикам, культурологам, етнографам, етнологам, соціологам, усім, хто прагне пізнати духовно-естетичні джерела, ментальний досвід, традиції, культуру українського народу.

Зміст

1. Фольклор і фольклористика

1.1. Фольклор як феномен культури
1.2. Роди і жанри фольклору
1.3. Фольклоризм у літературі
1.4. Фольклористика як галузь науки
1.5. Школи і напрями у фольклористиці
1.6. Періодизація українського фольклору
Розвиток фольклору на українських землях у дохристиянську (міфологічну) епоху
Історична епоха в розвитку українського фольклору

2. Українська народна усна словесність

2.1. Міфологія
2.2. Замовляння
2.3. Народна драма
2.4. Обрядова поезія
Календарно-обрядова поезія
Родинно-обрядові пісні
Сороміцький фольклор
2.5. Епічні пісні
Думи
Історичні пісні
Балади
2.6. Ліричні пісні
Соціально-побутові пісні
Родинно-побутова лірика
Пісні літературного походження
Коломийки
2.7. Народна проза
Казки
Літературні казки
Байки
Анекдоти
Легенди і перекази
Народні оповідання
Паремійні жанри
2.8. Дитячий фольклор
Колискові пісні
Дитячі ігри

3. Український фольклор XX ст.

3.1. Усна словесність на західноукраїнських землях
Емігрантські пісні
Стрілецькі пісні
Повстанський фольклор
3.2. Народна творчість підрадянської України
Радянський псевдофольклор
Український фольклор про голодомор
3.3. Cучасний міський фольклор
3.4. Постфольклор

Додатки

1. Українське кобзарство
2. Видатні українські фольклористи
3. Особливості збирання фольклорних творів