Українська фортепіанна музика ХХ -ХХІ століття том 1

Українська фортепіанна музика ХХ -ХХІ століття том 1

Автор:Рощина Т.

Видавництво:Київ: Музична Україна

Рік видання:2018

Ціна:170.00 грн.
Видання презентує широку панораму української фортепіанної музики від початку ХХ століття до сьогодення. У цьому виданні, умовно розподіленому на три томи, зібрано фортепіанні твори 46 авторів – представників старшого, середнього та молодого поколінь вітчизняних композиторів. Обрані твори демонструють розмаїття жанрових моделей, серед яких сонати, сюїти, цикли, поеми, балади, токати, прелюдії, поліфонічні, віртуозні, програмні п’єси тощо. Це безумовно збагатить концертні, фестивальні, конкурсні програми сучасних піаністів. Так твориться жива історія української фортепіанної музики, яку варто знати, грати та любити. Видання «Українська фортепіанна музика ХХ–ХХІ століття» адресовано молодим музикантам, у виконанні яких український національний образ фортепіано звучатиме у світовому просторі.

Борис Лятошинський. Балада

Borys Lyatoshynsky. Ballade................................................................................................................... 3

Василь Барвінський. Три прелюдії. З циклу «П'ять прелюдій»

Vasyl Barvinsky. Three Preludes. From a cycle of Five preludes.......................................... 13

Левко Ревуцький. Дві прелюдії. Ор. 7

Levko Revutsky. Two Preludes. Ор. 7............................................................................................... 31

Всеволод Задерацький. Срібна злива

Vsevolod Zaderatsky. Silver rain......................................................................................................... 42

Микола Дремлюга. Поема. На тему української народної пісні-гри «Люб-нелюб»

Mykola Dremlyuga. The Poem. Оп the theme of the Ukrainian folk song-game

«Lub-nelub»........................................................................................................................................... 55

Сергій Павлюченко. Дві прелюдії та фуги

Sergiy Pavlyuchenko. Two Preludes and Fugues......................................................................... 60

Ігор Шамо. Танець вівчарів

Igor Shamo. Dance of shepherds....................................................................................................... 72

Михайло Вериківський. Три прелюди

Myhajlo Verykivsky. Three Preludes................................................................................................. 82

Микола Колесса. Дрібнички

Mykola Kolessa. Trifles............................................................................................................................ 86

Микола Колесса. Ноктюрн. Довбуш і Дзвінка. З Сонатини

Mykola Kolessa. Noctumе. Dovbush and Dzvinka. From Sonatina..................................... 90

Віктор Косенко. Дві поеми-легенди

Viktor Kosenko. Two poems-legends............................................................................................... 93

Станіслав Людкевич. Листок з альбому

Stanislav Lyudkevich. Paper from the album.............................................................................. 104

Станіслав Людкевич. Гумореска

Stanislav Lyudkevich. Humoresque................................................................................................ 105

Андрій Штогаренко. Образи

Andny Shtogarenko. Images.............................................................................................................. 112

Нестор Нижанківський. Листи до неї. Маленька сюїта

Nestor Nyzhankivsky. Letters to her. Little Suite....................................................................... 121

Анатолій Кос-Анатольський. Гірська легенда

Anatoly Kos-Anatolsky. Mountain legend................................................................................... 129

Алемдар Караманов. Триптих

Alemdar Karamanov. Triptykh 139