Українська фортепіанна музика ХХ - ХХІ століття том 2

Українська фортепіанна музика ХХ - ХХІ століття том 2

Автор:Рощина Т.

Видавництво:Київ: Музична Україна

Рік видання:2018

Ціна:170.00 грн.
Видання презентує широку панораму української фортепіанної музики від початку ХХ століття до сьогодення. У цьому виданні, умовно розподіленому на три томи, зібрано фортепіанні твори 46 авторів – представників старшого, середнього та молодого поколінь вітчизняних композиторів. Обрані твори демонструють розмаїття жанрових моделей, серед яких сонати, сюїти, цикли, поеми, балади, токати, прелюдії, поліфонічні, віртуозні, програмні п’єси тощо. Це безумовно збагатить концертні, фестивальні, конкурсні програми сучасних піаністів. Так твориться жива історія української фортепіанної музики, яку варто знати, грати та любити. Видання «Українська фортепіанна музика ХХ–ХХІ століття» адресовано молодим музикантам, у виконанні яких український національний образ фортепіано звучатиме у світовому просторі.

Жанна Колодуб. Токата-поема

Zhanna Kolodub. Toccata-poem........................................................................................................... 3

Віталій Годзяцький. Три п'єси для фортепіано

Vitaliy Godziatsky. Three Pieces for Piano..................................................................................... 13

Мирослав Скорик. Токата

Myroslav Skoryk. Toccata...................................................................................................................... 27

Геннадій Ляшенко. Відлуння

Gennady Lyashenko. Echo...................................................................................................................... 39

Олександр Костін. Таємниці степових курганів. Фортепіанні фрески

Olexander Kostin. Secrets of steppe mounds. Piano frescoes.................................................................... 52

Валентин Бібік. Соната № 4

Valentyn Bibyk. Sonatа № 4................................................................................................................. 62

Михайло Степаненко. Образи

Mykhaylo Stepanenko. Images............................................................................................................ 74

Людмила Шукайло. Токата-кампана

Lyudmyla Shukaylo. Toccata campana............................................................................................ 84

Геннадій Сасько. Бабин торжок. З циклу «Відгомін століть»

Gennady Sasko. Babyn Torzhok. From a cycle «Echoes of centuries».............................. 95

Олег Кива. Соната № 2. «Романтична музика»

Oleg Kiva. Sonata № 2. «Romantic music»................................................................................. 103

Іван Карабиць. Прелюдія і токата

Ivan Karabyts. Prelude and TOccata.............................................................................................. 128

Ярослав Верещагін. Musica rust^

Yaroslav Vereshchagin. Musica rust^............................................................................................. 138

Володимир Птушкін. Ostinato

Volodymyr Ptushkin. Ostinato........................................................................................................... 144