Українська фортепіанна музика ХХ - ХХІ століть том 3

Українська фортепіанна музика ХХ - ХХІ століть том 3

Автор:Рощина Т.

Видавництво:Київ: Музична україна

Рік видання:2018

Ціна:170.00 грн.
Видання презентує широку панораму української фортепіанної музики від початку ХХ століття до сьогодення. У цьому виданні, умовно розподіленому на три томи, зібрано фортепіанні твори 46 авторів – представників старшого, середнього та молодого поколінь вітчизняних композиторів. Обрані твори демонструють розмаїття жанрових моделей, серед яких сонати, сюїти, цикли, поеми, балади, токати, прелюдії, поліфонічні, віртуозні, програмні п’єси тощо. Це безумовно збагатить концертні, фестивальні, конкурсні програми сучасних піаністів. Так твориться жива історія української фортепіанної музики, яку варто знати, грати та любити. Видання «Українська фортепіанна музика ХХ–ХХІ століття» адресовано молодим музикантам, у виконанні яких український національний образ фортепіано звучатиме у світовому просторі.

Кармелла Цепколенко. Дві п'єси. З циклу «Зустрічі з пам'яттю»

Karmella Tsepkolenko. Two pieces. From a cycle «Meetings with memory»................. 3

Олександр Щетинський. Чотири прелюдії

Alexander Shchetynsky. Four preludes............................................................................................ 11

Володимир Рунчак. Привіт М. К. ТрьохСУчасна сонаРна ІМ'орма для фортепіано в трьох частинах

Volodymyr Runchak. Greetings M. K. For piano in 3 movements........................................ 23

Юлія Гомельська. Україночка

Yulia Gomelska. Ukrayinochka............................................................................................................. 41

Сергій Пілютиков. Казка

Serhiy Pilyutikov. Tale............................................................................................................................. 50

Іван їараненко. Коломийка-Роксолана

Ivan Taranenko. Kolomyika -Roksolana........................................................................................... 57

Алла Загайкевич. Luceo

Alla Zagaykevych. Luceo......................................................................................................................... 68

Богдана Фроляк. Stück

Bohdana Frolyak. Stück........................................................................................................................... 73

Олег Безбородько. «Одна мамка, сорок дідиків»

Oleg Bezborodko. «One mom, forty dads».................................................................................... 82

Олег Безбородько. Молитва митця

Oleg Bezborodko. Prayer of the Artist.............................................................................................. 84

Золтан Алмаші. Подорож пінгвіна. З поступовою появою на задньому плані полярного сяйва

Zoltan Almashi. Travel a penguin. With a gradual appearance in the background

of the polar glow................................................................................................................................. 88

Золтан Алмаші. Елегія

Zoltan Almashi. Elegy.............................................................................................................................. 91

Богдан Кривопуст. Клавірштюк 3

Bogdan Kryvopust. Klavirshtyuck 3................................................................................................... 94

Богдан Кривопуст. Клавірштюк 4

Bogdan Kryvopust. Klavirshtyuck 4................................................................................................. 106

Богдан Сегін. Постлюдія

Bohdan Sehin. Pоstludium.................................................................................................................. 117

Любава Сидоренко. Рими

Lyubava Sydorenko. Rythmos............................................................................................................ 124

Євген Геплюк. Веснянка

Yevgen Heplyuk. Vesnyanka.............................................................................................................. 131

Віталій Вишинський. Кітч-музика

Vitaliy Vyshynsky. Kitsch music........................................................................................................ 135

Богдан Решетілов. Прелюдія № 5

Bogdan Reshetilov. Prelude № 5..................................................................................................... 144

Всеволод Сіренко. Три балади. З циклу «П'ять балад»

Vsevolod Sirenko. Three ballads. From a cycle «Five ballades».....................................................  151